Willemijn Schiettekatte

Yoga- en meditatiedocent & ervaringsdeskundige op het gebied van burn-out

Privacyverklaring

Willemijn Schiettekatte aan de Koning Gustaafweg 2 te Zierikzee is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Koning Gustaafweg 2

4301 NP Zierikzee

06 51 244 153

info@willemijnschiettekatte.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Willemijn Schiettekatte verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Willemijn Schiettekatte verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Willemijn Schiettekatte bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

Willemijn Schiettekatte verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Willemijn Schiettekatte gebruikt cookies om de website optimaal te kunnen laten functioneren.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Willemijn Schiettekatte en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Willemijn Schiettekatte neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@willemijnschiettekatte.nl

© Copyright 2021 Willemijn Schiettekatte – PrivacyZienWebdesign

© Copyright 2022 Willemijn Schiettekatte – PrivacyZienWebdesign